EPKA väljaõppestandartid

Eesti Professionaalsete Konstellööride Assotsiatsiooni väljaõppe programmi standardid

1. TINGIMUSED VÄLJAÕPPE PROGRAMMILE

1.1 Programmi kestvus: minimaalselt 2 aastat. Tundide arv: min 450 ak/h teooriat, praktikatunnid 150 ak/h. 4 isiklikku konstellatsioonitööd ja eneseteraapia- pikem individuaalne või grupiteraapia protsess – minimaalselt 40 ak. h.
1.2 Õppejõude kokku vähemalt 4, nendest vähemalt 2 peavad vastama põhiõppejõu kvalifikatsioonile/tasemele.
1.3 Lõputööle lubamise eeldus – 2 enda juhitud ja superviseeritud konstellatsiooni.
1.4 Lõputöö: praktiline töö omandatud oskuste demonstreerimiseks.
1.5 Lõputöö demonstratsioonil osaleb EPKA vaatleja.
1.6 Tunnistuse väljastamine: allkirjastatud väljaõppe korraldaja ja EPKA  juhatuse esindaja poolt.

2. TINGIMUSED ÕPILASELE VÄLJAÕPPE PROGRAMMI VASTUVÕTUKS

2.1 Nimetus:  Süsteemne konsultant
2.1.1 Sisseastumisel:
2.1.1.1 Keskharidus. Ei tee lõpetamisel supervisiooni ega lõputööd.
2.1.2 Lõpetamisel:
2.1.2.1 Süsteemse konsultandi õigused: konsultant kasutab konstellatsioone enda tarbeks ja silmaringi laiendamiseks. Ta võib teha vastavasisulisi loenguid, jagada süsteemseid teadmisi ja teavet, aga ei tööta konstellatsioonidega ei gruppides ega ka individuaalselt.

2.2 Nimetus: Süsteemne perekonstellöör
2.2.1 Sisseastumisel:
2.2.1.1 Kõrgharidus psühholoogias, meditsiinis, sotsiaaltöös, pedagoogikas või sellele vastav kvalifikatsioon väljaõppe pakkuja vastutusel või
2.2.1.2 Kõrgharidus, millele lisandub dokumenteeritud täiendkoolitusi 120 ak/h inimese psüühikast, nõustamise alustest (v. a kui on läbitud õppe ajal).
2.2.1.3 Töökogemus peale kõrghariduse omandamist: minimaalselt 2 aastat järjepidevat kogemust töös inimestega.
2.2.1.4 Konstellatsiooni kogemus (min 30 ak.h). Võib olla korraldatud skriininguna väljaõppe korraldaja poolt neile, kel puudub varasem konstellatsiooni kogemus.
2.2.2 Lõpetamisel:
2.2.2.1 Süsteemse perekonstellööri õigused:  võib töötada  süsteemsel tasemel, teha   konstellatsioone gruppides ja individuaalselt (v.a raskete kliiniliste ja psühhiaatriliste  küsimuste ning raskete traumadega).

2.3 Nimetus: Süsteemne perekonstellöör-terapeut
2.3.1 Sisseastumisel:
2.3.1.1 Magistrikraad psühholoogias või sellele vastav kvalifikatsioon väljaõppe pakkuja vastutusel või
2.3.1.2 Magistrikraad meditsiinis, pedagoogikas, sotsiaaltöös või sellele vastav kvalifikatsioon väljaõppe pakkuja vastutusel, millel lisandub täiendkoolitusi 120 ak/h inimese psüühikast, nõustamise alustest, RHK, traumadest (v. a kui on läbitud õppe ajal).
2.3.1.3 Töökogemus peale kõrghariduse omandamist: minimaalselt 4 aastat järjepidevat kogemust töös inimestega.
2.3.1.4 Konstellatsiooni kogemus (min 30 ak/h). Võib olla korraldatud skriininguna väljaõppe korraldaja poolt neile, kel puudub varasem konstellatsiooni kogemus.
2.3.1.5. Teiste teraapiate välja- ja täiendõpped.
2.3.2  Lõpetamisel:
2.3.2.1.Süsteemse perekonstellöör-terapeudi õigused: võib töötada süsteemsel tasemel, teha konstellatsioone gruppides ja individuaalselt piiranguteta, mis eeldavad põhjalikke teadmisi psüühika toimimise-, isiksuse- ja psüühikahäirete kohta.

2.4 Lõpetajatele tehakse vastav märge väljaõppe nimetuse kohta lõputunnistusele.
2.5 Väljaõppe korraldaja kontrollib ja vastutab andmete õigsuste eest.

3. VÄLJAÕPPE PROGRAMMIS MINIMAALSELT NÕUTAVAD TEEMAD

3.1 Teooria ja harjutused armastuse korra seaduste kohta
3.2 Fenomenoloogiline süsteemne lähenemisviis
3.3 Filosoofilised ja teaduslikud alused
3.4 Süsteemne intervjueerimine
3.4 Genogramm
3.5 Erinevad dünaamikad ja tagajärjed peresüsteemides
3.6 Sümptomid, teadmised psüühika-ja  isiksusehäiretest
3.7 Elu, surm, leinaprotsess
3.8 Põhiteadmised traumadest
3.9 Interventsioonid ja nende tehnikad
3.10 Erinevate konstellatsioonitüüpide metoodikad.
3.11 Eneseteadlikkus ja isiklik areng
3.12 Perekonstellatsiooni praktika ja supervisioon

4. TINGIMUSED VÄLJAÕPPE PROGRAMMI PÕHIÕPPEJÕUDUDELE JA PRAKTIKATE LÄBIVIIJALE

4.1 Põhiõppejõud peab vastama EPKA väljaõppe programmi standardi süsteemne perekonstellöör- terapeudi nõuetele ning omama järjepidevat töökogemust konstellatsioonide läbiviimisel vähemalt 6 aastat. Lisaks peavad tal olema teadmised ja oskused grupijuhtimisest ning  inimeste õpetamisest.
4.2  Põhiõppejõud kokku annavad õppemahust vähemalt 60 % .
4.3 Külalisõppejõu tingimuseks on kõrgharidus ning võivad õpetada kuni 40% ulatuses.
4.4 Vastutav õppejõud vastutab välismaa õppejõu kvalifikatsiooni ja taseme eest.
4.5 Praktika läbiviija peab vastama vähemalt süsteemse perekonstellööri nõuetele ja omama vähemalt 5 aastat järjepidevat kogemust konstellatsioonis.

5. VÄLJAÕPPE PROGRAMMI HINDAMISE PROTSEDUUR

5.1 Õppeprogrammide hindamisel on aluseks EPKA väljaõppe programmi standardid.
5.2 EPKA poolt kinnituse ja tunnustuse saamiseks tuleb väljaõppe korraldajatel saata väljaõppe programm EPKA vastavale komisjonile tutvumiseks minimaalselt 3 kuud enne kokkulepitud hindamise tähtaega.
5.3 Juba eksisteeriva väljaõppe programmi juurde lisatakse õppijate/lõpetanute tagasiside kogumise protseduuri kirjeldus.
5.4 EPKA tunnustust uuendatakse muudetud väljaõppe programmi esitamise järel või uue algava väljaõppe grupi eel, lähtuvalt EPKA komisjoni kirjalikust otsusest, kinnitusega väljaõppe programmi päises: „EPKA kinnitab ja tunnustab“

EPKA väljaõppe programmi standardid on vastuvõetud ja kinnitatud üldkoosoleku otsusega 27.03.2023  konstellööride väljaõppe kvaliteedi ja professionaalse taseme tagamiseks.

Standardid põhinevad Eesti, Venemaa, Argentiina, Hispaania ming World Systemic Constellation Organization standarditel.

Kasutame küpsiseid, et pakkuda teile parimat kasutuskogemust. Saate lisateavet selle kohta, milliseid küpsiseid me kasutame, või saate need välja lülitada privaatsus seaded.
NõustunPrivaatsus seaded

GDPR

  • Privaatsustingimused
  • Andmekaitsetingimused

Privaatsustingimused

Konstellatsiooniteraapia Koolituskeskus poolt kasutatavad küpsised:
Seansiküpsised (ajutised küpsised). Seansiküpsised on ajutised ning kaovad, kui veebilehelt lahkute või oma veebilehitseja sulgete. Seansiküpsiseid võidakse kasutada veebilehe teatud funktsioonide, sisse logimiseks ja ostukorvi jaoks. Kasutuseesmärk on võimaldada meie teenuse kasutamist.
Püsiküpsised (kui külastaja annab nõusoleku, siis salvestuvad kasutaja arvutisse pärast veebilehitseja sulgemist), mille eesmärk on pidada meeles kliendi valikuid Konstellatsiooniteraapia Koolituskeskus veebilehtedel. Püsiküpsiseid võidakse kasutada näiteks teie kui veebilehe korduvkülastaja äratundmiseks (nt Google ReMarketing ehk järelturundus funktsiooni kasutamiseks) ja veebilehe sisu kohandamiseks vastavalt teie vajadustele või statistiliste andmete kogumiseks.
Küpsiseid kasutatakse meie veebilehtedel, et pakkuda Konstellatsiooniteraapia Koolituskeskus kodulehe külastajale paremat kasutajakogemust. Küpsised võimaldavad meie veebiserveritel ära tunda Konstellatsiooniteraapia Koolituskeskus kodulehe ja kohandada kodulehe (kliendile kuvatava reklaami) sisu automaatselt nii, et see sobiks teie vajadustega, kui te lehte edasi külastate ja ka tulevikus uuesti lehele satute. Küpsiste kasutamine lihtsustab kodulehe kasutajate vajaduste äratundmist. Küpsised võimaldavad koguda kasutajastatistikat, mis aitab meil mõõta ja parandada meie kodulehe toimivust.

Konstellatsiooniteraapia Koolituskeskus poolt kasutatavad küpsised võivad olla loodud erinevate teenusepakkujate poolt, kes aitavad meil oma veebiteenuseid edendada. Sellised pakkujad on näiteks Google ja Facebook – neist lähemalt punktis “täpsem küpsiste kasutamine”.

Meie veebilehtede kasutajad loetakse küpsistega nõustunuks, kui nende veebilehitseja seadistustes on küpsised lubatud. Kui te küpsistega ei nõustu, ei pruugi kõik meie kodulehe teenused ja funktsioonid olla korrektselt toimivad.

Te saate alati ise otsustada, kas küpsised oma veebilehitse sätetes lubada või mitte. Kui te küpsiseid ei soovi, seadistage oma veebilehitseja nii, et see keelab automaatselt küpsised ära või teatab teile iga kord, kui veebileht palub luba küpsise lisamiseks. Vajalike seadistuste tegemiseks palun tutvuge oma veebilehitseja abifunktsiooniga.

8.2 Täpsem küpsiste kasutamine Konstellatsiooniteraapia Koolituskeskus poolt:
Analüütilisied küpsised. Koguvad teavet, kuidas veebilehte kasutatakse – millistel sisulehtel viibitakse ja kaua viibitakse; milliseid sisulehti kasutatakse kõige rohkem; mida otsitakse kodulehelt jms. Analüütilised küpsised ei kogu teavet, et oleks võimalus veebilehe kasutaja otseselt tuvastada. Analüütilised küpsised on näiteks Google Analyticsi küpsised. Konstellatsiooniteraapia Koolituskeskus kodulehed kasutavad Google Analyticsi andmeid, mida kogutakse peamiselt Google Analyticsi osutatavate teenuste kaudu ja sellele kehtivad Google Analyticsi tingimused. Kodulehe sobimatu kasutuse kaitseks võime kasutada tööriista Google Invisible reCAPTCHA, mis kogub riist- ja tarkvara andmeid, näiteks seadme ja rakenduse andmeid ja teenuse terviklikkuse kontrollimiste tulemusi, samuti unikaalseid veebiidentifikaatoreid, nagu IP-aadress, ja saadab need andmed Google’ile analüüsimiseks. Seda teenust ( “küpsisted” aktiveeritud) kasutades nõustute isikuandmete edastamisega Google Analyticsile teenuse terviklikkuse kontrollimiseks ja ainult veebisaidi ohutuks kasutamiseks vajalike meetmete rakendamiseks.
Reklaamiküpsiseid. Aitavad pakkuda (kuvada mõnes reklaamvõrgustikus) kasutaja huvidele sihitud reklaame. Näiteks Konstellatsiooniteraapia Koolituskeskus kodulehele on lisatud Facebook Pixel kood, mis aitab külastajale kuvada sihitud reklaame Facebookis. Kui ei soovi Konstellatsiooniteraapia Koolituskeskus veebilehe reklaami Facebookis enam näha, siis saab selle keelata Facebooki eelistuste all. Avate https://www.facebook.com/ads/preferences ja kustutate “reklaamijad, kellega oled suhelnud” kõik kodulehed, kelle reklaami edaspidi ei soovi näha.

Kasutajal on õigus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse. Kasutaja peab muutma oma veebilehitseja seadeid. Enimlevinud veebisirvijate seadistamise juhendid:

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en ;
Safari: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/Clear%20Recent%20History ;
Opera: https://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy ;
Crome Explorer: https://support.microsoft.com/kb/278835 ;

Küpsiste blokeerimisel peab arvestama, et kõik veebilehe funktsioonid ei pruugi enam kättesaadavad olla. Küpsised saab hiljem uuesti ka manuaalselt veebisirvijas aktiveerida.

Andmekaitsetingimused

1. Isikuandmete töötlemise üldpõhimõtted

1.1 Konstellatsiooniteraapia Koolituskeskus töötleb isikuandmeid eelkõige avaliku ülesande, seadusest tuleneva kohustuse või lepingu täitmiseks vastavalt seadusele ja nende alusel antud õigusaktidele.
1.2 Kui isikuandmeid ei töödelda avaliku ülesande, seadusest tuleneva kohustuse või lepingu täitmiseks, küsime Teilt nõusolekut isikuandmete töötlemiseks.
1.3 Töötleme Teie isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik konkreetse eesmärgi täitmiseks. Nõusoleku alusel isikuandmete töötlemisel teavitame Teid töödeldavatest isikuandmetest ja töötlemise eesmärgist nõusoleku võtmisel.
1.4 Isikuandmete töötlemisel lähtume Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Määrusest (EL) 2016/679 (isikuandmete kaitse üldmäärusest), avaliku teabe seadusest, isikuandmete kaitse seadusest, muudest andmekaitset reguleerivatest õigusaktidest ja Andmekaitse Inspektsiooni juhistest.

2. Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused

2.1 Konstellatsiooniteraapia Koolituskeskus poolt korraldatavatele üritustele registreerumiseks töötleme Teie isikuandmeid (nimi, e-posti aadress, telefoninumber), et tagada Teile koht üritusel, saata üritusega seonduvat infot ning võtta ühendust tõrgete korral.
2.2 Kui soovime kasutada Teie andmeid tulevikus toimuvate ürituste kohta info saatmiseks, küsime Teilt selleks eelnevalt nõusolekut.
2.3 Selgitustaotluse, märgukirja või teabenõude esitamisel töötleme Teie isikuandmeid Teile vastamise eesmärgil.

2.3.1 Kui peame Teile vastamiseks tegema täiendavaid järelpärimisi, avaldame Teie isikuandmeid üksnes minimaalses ulatuses, mis on selle eesmärgi täitmiseks vajalik.
2.3.2 Kui meile saadetud selgitustaotlusele/märgukirjale/teabenõudele vastamine on teise asutuse pädevuses, siis edastame selle nimetatud asutusele ja teavitame Teid vastavast edastamisest.

3. Isikuandmete avalikustamine ja edastamine

3.1. Kui dokument sisaldab avalikustamisele mittekuuluvaid andmeid, tunnistatakse see dokumendiregistrisse kandmisel asutusesiseseks kasutamiseks vastavalt avaliku teabe seaduses sätestatud juurdepääsupiirangute alustele.
3.2. Edastame isikuandmeid kolmandatele isikutele, kui andmete edastamise kohustus tuleneb seadusest või selle alusel antud õigusaktist (näiteks kohalikule omavalitsusele, riiklikele registritele nagu Eesti Hariduse Infosüsteemi ja Eksamite Infosüsteemi, Maksu- ja Tolliametile, Haigekassale, Sotsiaalkindlustusametile).
3.3. Lisaks väljastame Teie isikuandmeid asutusele või isikule nende taotlusel, kui neil on otsene seadusest tulenev õiguslik alus neid küsida (näiteks uurimisasutus, kohtuväline menetleja või kohus).

4. Isikuandmete säilitamine

4.1. Lähtume põhimõttest, mille kohaselt Teie isikuandmeid töödeldakse seni, kuni see on konkreetse eesmärgi täitmiseks vajalik.
4.2. Koolitustele registreerunute andmeid säilitame mõistliku ajaperioodi vältel pärast koolituse toimumist, misjärel need kustutatakse.
4.3. Täpsemalt on kehtestatud dokumentide säilitamistähtajad Tartu Linna ametiasutuste ja ametiasutuste hallatavate asutuste dokumentide loetelus. Dokumente säilitatakse vastavalt sarjadele ette nähtud säilitustähtaja lõpuni või avalikku arhiivi üleandmiseni. Säilitustähtaja ületanud dokumendid hävitatakse.

5. Isikuandmetega seotud rikkumistele reageerimine

5.1. Kui toimub isikuandmetega seotud rikkumine ja see kujutab endast tõenäolist ohtu inimese õigustele ja vabadustele, siis teavitame rikkumisest Andmekaitse Inspektsiooni. Võtame kasutusele meetmed, et rikkumine koheselt lõpetada.
5.2. Kui rikkumise tulemusena tekib Teie õigustele ja vabadustele tõenäoliselt suur oht, siis teavitame sellest ka Teid. Teavituse eesmärk on võimaldada Teil endal võtta vajalikke ettevaatusabinõusid olukorra leevendamiseks.

6. Teie õigused

6.1. Järgnevate õiguste teostamiseks saate pöörduda Konstellatsiooniteraapia Koolituskeskus poole e-posti aadressil [email protected]. Teie kui andmesubjekti õigused on täpsemalt sätestatud isikuandmete kaitse üldmääruse artiklites 15-22.
6.2. Teil on õigus saada teavet, milliseid Teie andmeid ja kuidas Konstellatsiooniteraapia Koolituskeskus töötleb. Teie pöördumisele vastame hiljemalt ühe kuu jooksul. Vastamise tähtaega on võimalik pikendada isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 12 lõike 3 alusel 60 päeva võrra, võttes arvesse päringule vastamise keerukust ja taotletavate andmete mahtu. Teavitame Teid vastamise tähtaja pikendamisest ja viivituse põhjustest 30 päeva jooksul alates päringu saamisest. Kui keeldume päringule vastamisest, siis selgitame keeldumise aluseid ja põhjuseid. Teie kohta käivad andmed väljastame vastavalt Teie soovile kas paberil või elektrooniliselt.

6.2.1 Isikuandmetega tutvumiseks peame oleme veendunud, et tegemist on isikuga, kellel on õigus vastavaid andmeid saada. Nimetatud eesmärgil on meil õigus nõuda Teie isiku tuvastamiseks täiendava teabe esitamist.
6.2.2 Me keeldume Teie tutvumissoovi täitmast üksnes siis, kui see võib:
– kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi;
– kahjustada riiklikku julgeolekut;
– takistada või kahjustada süüteo tõkestamist, avastamist, menetlemist või karistuste täideviimist.

6.3 Kui Teie isikuandmete töötlemise aluseks on Teie poolt eelnevalt antud nõusolek, on Teil õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta.
6.4 Teil on õigus nõuda Teid puudutavate isikuandmete parandamist, kui need on muutunud või muul põhjusel ebapiisavad, puudulikud või väärad. Lisaks on Teil õigus nõuda ka mittetäielike isikuandmete täiendamist tulenevalt konkreetse töötlemise eesmärgist.
6.5 Teil on õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist või kustutamist teatud kindlatel juhtudel. Eelkõige juhul, kui meil ei ole Teie isikuandmete töötlemiseks (enam) seaduslikku alust.

6.5.1 Teil ei ole õigust nõuda isikuandmete kustutamist selliste andmete puhul, mida töödeldakse seaduse alusel või lepingu täitmiseks ning isikuandmete töötlemise eesmärk ei ole ära langenud, sealhulgas ei ole saabunud kogutud andmete säilitamise lõpptähtaeg.

6.6 Teil on õigus esitada igal ajal vastuväiteid meie otsuste ja tegevuse peale vaidena või pöörduda halduskohtusse. Samuti on Teil õigus pöörduda kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni poole.

7. Andmekaitsespetsialist

Konstellatsiooniteraapia Koolituskeskus on määratud andmekaitsespetsialist vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artiklitele 37-39. Isikuandmete töötlemise toiminguid puudutavate täiendavate küsimuste korral saate pöörduda andmekaitsespetsialisti poole aadressil info@(PANNA ÕIGE AADRESS.ee.