Supervisioon konstellatsiooni meetodil

Konstellatsioonid kui põlvkondadeülene vaade on tõhus meetod professionaalsete teadmiste ja oskustega konstellööri kätes, mis põhineb tõenduspõhistel teooriatel.

Supervisioon konstellatsioonimeetodil on Eesti supervisioonimaastikul midagi uut, ehkki konstellatsioonielemente kasutavad paljud superviisorid.  Meetod ise on praegu supervisioonis väga populaarne ja superviisorid näevad selle meetodi eeliseid, sest see on sügav ning võimaldab kiiresti olukordade põhjusteni jõuda. Selles protsessis endas võib juba tulemus peituda.

Konstellatsioonimeetodil läbi viidud supervisioon annab väga sügavaid tulemusi ja selgitusi, 

 • miks professionaali või kliendi süsteemid just sellisel viisil „käituvad”; 
 • mida professionaal saab teha kliendi süsteemseks aitamiseks;
 • millal hakkavad aitaja ja kliendi süsteemid üksteisega põrkuma või hoopis üksteise poole tõmbuma.

Supervisioon on nõustamine, mille sisuks on kõik tööga seonduv – töö ise, protsess, eesmärgid ja suhted, mille fookuses on indiviidide, tööalaste ülesannete ning organisatsiooni omavaheline interaktsioon.

Supervisiooni kasutamine annab häid tulemusi erinevates tegevusvaldkondades, näiteks personalitöö-, sotsiaaltöö-, üldhariduse, täiskasvanuhariduse, tervishoiu-, psühhoteraapia- ja hoolekandevaldkonnas töötavate inimeste puhul.

Supervisioon sobib kõikidele organisatsioonidele ja meeskondadele, kus on:

 • palju intensiivseid kontakte inimeste vahel nii organisatsiooni siseselt kui suhetes klientidega;
 • muudatused organisatsioonis;
 • suur läbipõlemise oht.

Supervisiooni tulemusena:

 • suureneb professionaalne kompetentsus;
 • paraneb kolleegide, juhtide ja klientide vaheline suhtlemine ning koostöö;
 • organisatsiooni eesmärgid saavutatakse efektiivsemalt ja kiiremini;
 • saadakse tagasisidet oma tegevusele;
 • probleemid lahendatakse konstruktiivselt;
 • tõuseb juhtimiskvaliteet.

Klassikaliselt peetakse supervisiooni protsessiks, 

 • mis kestab individuaaljuhtudel 4-6 sessiooni, vajadusel rohkem.
 • Meeskonna või organisatsiooni supervisioon algab alati eelkohtumisest juhi või juhtkonnaga, mis sisaldab endast tellimuse koostamist, seejärel supervisioonid ning protsess lõpeb kokkuvõtte tegemise ja järelkohtumisega. 

Supervisiooni saab teha kolmel tasandil:

1. Individuaalsupervisioon, mis on seotud superviseeritava kliendi juhtumitega või superviseeritava professionaalsusega:

 • töötaja või juhi individuaalne areng ja professionaalse kompetentsuse suurendamine;
 • enesenalüüs ja -reflektsioon keeruliste juhtumite kontekstis – mis sai hästi tehtud, millised on enda arengukohad ja takistused, millised isiklikud dünaamikad segavad olukorra lahendamist, mida teha tulevikus sarnastes olukordades;
 • tööks vajalike oskuste arendamine ja tõhusate lahenduste ning toimimisviiside leidmine;
 • küsimused, mis on setud koostööga ja kollegiaalsete suhetega, oma õige koha leidmine meeskonnas;
 • stressijuhtimine, läbipõlemise ennetamine ja elukestva õppimise toetamine.

 2. Meeskonnatöö tasand, mis on seotud koostöö eesmärkide ja omavaheliste suhetega:

 • meeskonna ühiste eesmärkide leidmine, meeskonnatöö efektiivsuse tõstmine;
 • suhtlemise ja koostöö parendamine kolleegidevahelises, juhi ning meeskonna vahelises töös;
 • muudatuste puhul uute eesmärkide defineerimine ja vajadusel uute rollide ning lisafunktsioonide defineerimine, tööprotsessi kvaliteedi, motivatsiooni ja tööga rahulolu tõstmine;
 • probleemide lahendamine koos ressursside ja arenguvõimaluste kaardistamisega, mille tulemusel tehakse uus tegevusplaan;
 • rollide, funktsioonide ja ootuste defineerimine üksteisele meeskonna eesmärkide kontekstis.

3. Organisatsiooni tasand, mis on seotud eesmärkide ja väärtustega, struktuuri ja funktsioonidega:

 • organisatsiooni eesmärkide seadmine, nende kiirem saavutamine ja arengukohtade defineerimine;
 • töö organisatsiooni missiooni, visiooni ja põhiväärtustega, seatud eesmärkide ja nende saavutamise võimalustega, organisatsioonis vajalike muudatuste defineerimine ja juhtimine;
 • töö organisatsiooni eesmärkide saavutamist takistavate tegurite ja dünaamikatega;
 • organisatsiooni tulemuslikkuse ja efektiivsuse tõstmine nii kvalitatiivsete kui ka kvantitatiivsete näitajate osas;
 • koostöö edendamine osakonnasiseselt ja osakondade vahel.

Konstellatsioonid ehk süsteemsed paigutused ehk süsteemsed lahendused on dünaamilist ruumilist kujundit kasutav protsessitöö metoodika. Seda kasutatakse süsteemi hetkeseisu kaardistamiseks või parima võimaliku lahenduse leidmiseks teraapias, supervisioonis, coachingus ja psühholoogilises nõustamises, samas ka pedagoogikas, juriidikas ja mitmetes teistes valdkondades. Süsteemiks võib olla näiteks isik, suhe, suguvõsa, organisatsioon.

Perekonstellatsioonid põhinevad ideel, et probleemid kanduvad edasi läbi põlvkondade, tekitades stressi siin ja praegu. See idee omakorda põhineb epigeneetikal – teadusel, mis uurib päriliku fenotüübi muutusi, mille käigus ei ole DNA järjestus muutunud. Trauma tulemusena muutub järglaste neurokeemia. Transgeneratiivseid traumasid käsitletakse väga põhjalikult ka pereteraapias, mis on teaduspõhine meetod.

Konstellatsioonimeetod pretendeerib põhjuslike seoste väljatoomisele, mitte ravile. Terapeutiline mõju, juhul kui see konstellatsiooniga kaasneb, on lisaväärtus, mida väga paljud kliendid siiski kogevad. Samas ei tohiks konstellöör ravile pretendeerivaid lubadusi jagada. (http://epkaest.com/konstellatsioonid-2/koostanud Karin London 2020)

Praeguseks kogutud andmed osutavad sellele, et konstellatsiooniteraapia on tõhus sekkumine, millel on märkimisväärne kasu elanikkonna vaimsele tervisele. (https://www.researchgate.net)

Konstellatsioonis kasutame me kolme olulist elementi:

 • morfogeneetilise välja fenomeni;
 • asendavat tunnetust;
 • düsfunktsionaalsetest dünaamikatest välja toomiseks konstellatsioonile omaseid interventsioone nagu vabastavad ja normaliseerivad laused jne.

  Asutus*

  Kontaktisik*

  Kontaktisiku E-post*

  Kontaktisiku telefon*

  Kasutame küpsiseid, et pakkuda teile parimat kasutuskogemust. Saate lisateavet selle kohta, milliseid küpsiseid me kasutame, või saate need välja lülitada privaatsus seaded.
  NõustunPrivaatsus seaded

  GDPR

  • Privaatsustingimused
  • Andmekaitsetingimused

  Privaatsustingimused

  Konstellatsiooniteraapia Koolituskeskus poolt kasutatavad küpsised:
  Seansiküpsised (ajutised küpsised). Seansiküpsised on ajutised ning kaovad, kui veebilehelt lahkute või oma veebilehitseja sulgete. Seansiküpsiseid võidakse kasutada veebilehe teatud funktsioonide, sisse logimiseks ja ostukorvi jaoks. Kasutuseesmärk on võimaldada meie teenuse kasutamist.
  Püsiküpsised (kui külastaja annab nõusoleku, siis salvestuvad kasutaja arvutisse pärast veebilehitseja sulgemist), mille eesmärk on pidada meeles kliendi valikuid Konstellatsiooniteraapia Koolituskeskus veebilehtedel. Püsiküpsiseid võidakse kasutada näiteks teie kui veebilehe korduvkülastaja äratundmiseks (nt Google ReMarketing ehk järelturundus funktsiooni kasutamiseks) ja veebilehe sisu kohandamiseks vastavalt teie vajadustele või statistiliste andmete kogumiseks.
  Küpsiseid kasutatakse meie veebilehtedel, et pakkuda Konstellatsiooniteraapia Koolituskeskus kodulehe külastajale paremat kasutajakogemust. Küpsised võimaldavad meie veebiserveritel ära tunda Konstellatsiooniteraapia Koolituskeskus kodulehe ja kohandada kodulehe (kliendile kuvatava reklaami) sisu automaatselt nii, et see sobiks teie vajadustega, kui te lehte edasi külastate ja ka tulevikus uuesti lehele satute. Küpsiste kasutamine lihtsustab kodulehe kasutajate vajaduste äratundmist. Küpsised võimaldavad koguda kasutajastatistikat, mis aitab meil mõõta ja parandada meie kodulehe toimivust.

  Konstellatsiooniteraapia Koolituskeskus poolt kasutatavad küpsised võivad olla loodud erinevate teenusepakkujate poolt, kes aitavad meil oma veebiteenuseid edendada. Sellised pakkujad on näiteks Google ja Facebook – neist lähemalt punktis “täpsem küpsiste kasutamine”.

  Meie veebilehtede kasutajad loetakse küpsistega nõustunuks, kui nende veebilehitseja seadistustes on küpsised lubatud. Kui te küpsistega ei nõustu, ei pruugi kõik meie kodulehe teenused ja funktsioonid olla korrektselt toimivad.

  Te saate alati ise otsustada, kas küpsised oma veebilehitse sätetes lubada või mitte. Kui te küpsiseid ei soovi, seadistage oma veebilehitseja nii, et see keelab automaatselt küpsised ära või teatab teile iga kord, kui veebileht palub luba küpsise lisamiseks. Vajalike seadistuste tegemiseks palun tutvuge oma veebilehitseja abifunktsiooniga.

  8.2 Täpsem küpsiste kasutamine Konstellatsiooniteraapia Koolituskeskus poolt:
  Analüütilisied küpsised. Koguvad teavet, kuidas veebilehte kasutatakse – millistel sisulehtel viibitakse ja kaua viibitakse; milliseid sisulehti kasutatakse kõige rohkem; mida otsitakse kodulehelt jms. Analüütilised küpsised ei kogu teavet, et oleks võimalus veebilehe kasutaja otseselt tuvastada. Analüütilised küpsised on näiteks Google Analyticsi küpsised. Konstellatsiooniteraapia Koolituskeskus kodulehed kasutavad Google Analyticsi andmeid, mida kogutakse peamiselt Google Analyticsi osutatavate teenuste kaudu ja sellele kehtivad Google Analyticsi tingimused. Kodulehe sobimatu kasutuse kaitseks võime kasutada tööriista Google Invisible reCAPTCHA, mis kogub riist- ja tarkvara andmeid, näiteks seadme ja rakenduse andmeid ja teenuse terviklikkuse kontrollimiste tulemusi, samuti unikaalseid veebiidentifikaatoreid, nagu IP-aadress, ja saadab need andmed Google’ile analüüsimiseks. Seda teenust ( “küpsisted” aktiveeritud) kasutades nõustute isikuandmete edastamisega Google Analyticsile teenuse terviklikkuse kontrollimiseks ja ainult veebisaidi ohutuks kasutamiseks vajalike meetmete rakendamiseks.
  Reklaamiküpsiseid. Aitavad pakkuda (kuvada mõnes reklaamvõrgustikus) kasutaja huvidele sihitud reklaame. Näiteks Konstellatsiooniteraapia Koolituskeskus kodulehele on lisatud Facebook Pixel kood, mis aitab külastajale kuvada sihitud reklaame Facebookis. Kui ei soovi Konstellatsiooniteraapia Koolituskeskus veebilehe reklaami Facebookis enam näha, siis saab selle keelata Facebooki eelistuste all. Avate https://www.facebook.com/ads/preferences ja kustutate “reklaamijad, kellega oled suhelnud” kõik kodulehed, kelle reklaami edaspidi ei soovi näha.

  Kasutajal on õigus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse. Kasutaja peab muutma oma veebilehitseja seadeid. Enimlevinud veebisirvijate seadistamise juhendid:

  Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en ;
  Safari: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
  Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/Clear%20Recent%20History ;
  Opera: https://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy ;
  Crome Explorer: https://support.microsoft.com/kb/278835 ;

  Küpsiste blokeerimisel peab arvestama, et kõik veebilehe funktsioonid ei pruugi enam kättesaadavad olla. Küpsised saab hiljem uuesti ka manuaalselt veebisirvijas aktiveerida.

  Andmekaitsetingimused

  1. Isikuandmete töötlemise üldpõhimõtted

  1.1 Konstellatsiooniteraapia Koolituskeskus töötleb isikuandmeid eelkõige avaliku ülesande, seadusest tuleneva kohustuse või lepingu täitmiseks vastavalt seadusele ja nende alusel antud õigusaktidele.
  1.2 Kui isikuandmeid ei töödelda avaliku ülesande, seadusest tuleneva kohustuse või lepingu täitmiseks, küsime Teilt nõusolekut isikuandmete töötlemiseks.
  1.3 Töötleme Teie isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik konkreetse eesmärgi täitmiseks. Nõusoleku alusel isikuandmete töötlemisel teavitame Teid töödeldavatest isikuandmetest ja töötlemise eesmärgist nõusoleku võtmisel.
  1.4 Isikuandmete töötlemisel lähtume Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Määrusest (EL) 2016/679 (isikuandmete kaitse üldmäärusest), avaliku teabe seadusest, isikuandmete kaitse seadusest, muudest andmekaitset reguleerivatest õigusaktidest ja Andmekaitse Inspektsiooni juhistest.

  2. Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused

  2.1 Konstellatsiooniteraapia Koolituskeskus poolt korraldatavatele üritustele registreerumiseks töötleme Teie isikuandmeid (nimi, e-posti aadress, telefoninumber), et tagada Teile koht üritusel, saata üritusega seonduvat infot ning võtta ühendust tõrgete korral.
  2.2 Kui soovime kasutada Teie andmeid tulevikus toimuvate ürituste kohta info saatmiseks, küsime Teilt selleks eelnevalt nõusolekut.
  2.3 Selgitustaotluse, märgukirja või teabenõude esitamisel töötleme Teie isikuandmeid Teile vastamise eesmärgil.

  2.3.1 Kui peame Teile vastamiseks tegema täiendavaid järelpärimisi, avaldame Teie isikuandmeid üksnes minimaalses ulatuses, mis on selle eesmärgi täitmiseks vajalik.
  2.3.2 Kui meile saadetud selgitustaotlusele/märgukirjale/teabenõudele vastamine on teise asutuse pädevuses, siis edastame selle nimetatud asutusele ja teavitame Teid vastavast edastamisest.

  3. Isikuandmete avalikustamine ja edastamine

  3.1. Kui dokument sisaldab avalikustamisele mittekuuluvaid andmeid, tunnistatakse see dokumendiregistrisse kandmisel asutusesiseseks kasutamiseks vastavalt avaliku teabe seaduses sätestatud juurdepääsupiirangute alustele.
  3.2. Edastame isikuandmeid kolmandatele isikutele, kui andmete edastamise kohustus tuleneb seadusest või selle alusel antud õigusaktist (näiteks kohalikule omavalitsusele, riiklikele registritele nagu Eesti Hariduse Infosüsteemi ja Eksamite Infosüsteemi, Maksu- ja Tolliametile, Haigekassale, Sotsiaalkindlustusametile).
  3.3. Lisaks väljastame Teie isikuandmeid asutusele või isikule nende taotlusel, kui neil on otsene seadusest tulenev õiguslik alus neid küsida (näiteks uurimisasutus, kohtuväline menetleja või kohus).

  4. Isikuandmete säilitamine

  4.1. Lähtume põhimõttest, mille kohaselt Teie isikuandmeid töödeldakse seni, kuni see on konkreetse eesmärgi täitmiseks vajalik.
  4.2. Koolitustele registreerunute andmeid säilitame mõistliku ajaperioodi vältel pärast koolituse toimumist, misjärel need kustutatakse.
  4.3. Täpsemalt on kehtestatud dokumentide säilitamistähtajad Tartu Linna ametiasutuste ja ametiasutuste hallatavate asutuste dokumentide loetelus. Dokumente säilitatakse vastavalt sarjadele ette nähtud säilitustähtaja lõpuni või avalikku arhiivi üleandmiseni. Säilitustähtaja ületanud dokumendid hävitatakse.

  5. Isikuandmetega seotud rikkumistele reageerimine

  5.1. Kui toimub isikuandmetega seotud rikkumine ja see kujutab endast tõenäolist ohtu inimese õigustele ja vabadustele, siis teavitame rikkumisest Andmekaitse Inspektsiooni. Võtame kasutusele meetmed, et rikkumine koheselt lõpetada.
  5.2. Kui rikkumise tulemusena tekib Teie õigustele ja vabadustele tõenäoliselt suur oht, siis teavitame sellest ka Teid. Teavituse eesmärk on võimaldada Teil endal võtta vajalikke ettevaatusabinõusid olukorra leevendamiseks.

  6. Teie õigused

  6.1. Järgnevate õiguste teostamiseks saate pöörduda Konstellatsiooniteraapia Koolituskeskus poole e-posti aadressil [email protected]. Teie kui andmesubjekti õigused on täpsemalt sätestatud isikuandmete kaitse üldmääruse artiklites 15-22.
  6.2. Teil on õigus saada teavet, milliseid Teie andmeid ja kuidas Konstellatsiooniteraapia Koolituskeskus töötleb. Teie pöördumisele vastame hiljemalt ühe kuu jooksul. Vastamise tähtaega on võimalik pikendada isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 12 lõike 3 alusel 60 päeva võrra, võttes arvesse päringule vastamise keerukust ja taotletavate andmete mahtu. Teavitame Teid vastamise tähtaja pikendamisest ja viivituse põhjustest 30 päeva jooksul alates päringu saamisest. Kui keeldume päringule vastamisest, siis selgitame keeldumise aluseid ja põhjuseid. Teie kohta käivad andmed väljastame vastavalt Teie soovile kas paberil või elektrooniliselt.

  6.2.1 Isikuandmetega tutvumiseks peame oleme veendunud, et tegemist on isikuga, kellel on õigus vastavaid andmeid saada. Nimetatud eesmärgil on meil õigus nõuda Teie isiku tuvastamiseks täiendava teabe esitamist.
  6.2.2 Me keeldume Teie tutvumissoovi täitmast üksnes siis, kui see võib:
  – kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi;
  – kahjustada riiklikku julgeolekut;
  – takistada või kahjustada süüteo tõkestamist, avastamist, menetlemist või karistuste täideviimist.

  6.3 Kui Teie isikuandmete töötlemise aluseks on Teie poolt eelnevalt antud nõusolek, on Teil õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta.
  6.4 Teil on õigus nõuda Teid puudutavate isikuandmete parandamist, kui need on muutunud või muul põhjusel ebapiisavad, puudulikud või väärad. Lisaks on Teil õigus nõuda ka mittetäielike isikuandmete täiendamist tulenevalt konkreetse töötlemise eesmärgist.
  6.5 Teil on õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist või kustutamist teatud kindlatel juhtudel. Eelkõige juhul, kui meil ei ole Teie isikuandmete töötlemiseks (enam) seaduslikku alust.

  6.5.1 Teil ei ole õigust nõuda isikuandmete kustutamist selliste andmete puhul, mida töödeldakse seaduse alusel või lepingu täitmiseks ning isikuandmete töötlemise eesmärk ei ole ära langenud, sealhulgas ei ole saabunud kogutud andmete säilitamise lõpptähtaeg.

  6.6 Teil on õigus esitada igal ajal vastuväiteid meie otsuste ja tegevuse peale vaidena või pöörduda halduskohtusse. Samuti on Teil õigus pöörduda kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni poole.

  7. Andmekaitsespetsialist

  Konstellatsiooniteraapia Koolituskeskus on määratud andmekaitsespetsialist vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artiklitele 37-39. Isikuandmete töötlemise toiminguid puudutavate täiendavate küsimuste korral saate pöörduda andmekaitsespetsialisti poole aadressil info@(PANNA ÕIGE AADRESS.ee.